Υπηρεσίες

Ασφάλεια αυτοκινήτου:

 • Πακέτα Ασφάλισης Αυτοκινήτου
 • Νομικής Προστασίας
 • Πλήρης Οδικής και Ταξιδιωτικής βοήθειας
 • Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος

Ασφάλεια οικογένειας:

 • Ασφαλιστικά προγράμματα υγείας
 • Ασφαλίσεις Ζωής (Εξασφάλιση Δανείων)
 • Αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα

Ασφάλεια κατοικίας:

 • Ασφάλιση Πυρός
 • Ασφάλιση Σεισμού
 • Ασφάλιση Κλοπής
 • Ενυπόθηκα Προγράμματα

Ασφάλεια επιχείρησης:

 • Ασφάλεια Πυρός και κλοπής
 • Ασφάλεια Σεισμού
 • Ασφάλεια Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
 • Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
 • Τεχνικές Ασφαλίσεις
 • Ασφάλιση Νομικής Προστασίας
 • Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού

Ασφάλεια σκάφους:

 • Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής
 • Ασφάλιση jet ski

Ασφαλείς λύσεις για όλους